Je hebt een arbeidsongeval : hoe gebeurt de aangifte?

Je wordt het slachtoffer van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van of naar het werk. Wat moet je in dat geval doen? Wie doet de aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar?

In België zijn er jaarlijks zowat 150.000 arbeidsongevallen. De gevolgen van zo’n ongeval kunnen beperkt of ernstig zijn. Maar wat moet er gebeuren als je zelf het slachtoffer wordt van zo’n ongeval?

Verwittig je werkgever

Als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, is het belangrijk dat je je werkgever daarvan dadelijk op de hoogte brengt. Doe dat zowel als het ongeval zich voordoet op de werkplek als indien je een ongeval op de weg van of naar het werk hebt.

Raak je gewond door het ongeval dan is het aangewezen de letsels nog dezelfde dag te laten vaststellen door je huisarts of de EHBO-verantwoordelijke op de werkplek. Kijk ook of er getuigen zijn van het ongeval en noteer wie dat waren.

Je werkgever moet aangifte doen

Je werkgever moet aangifte doen van het arbeidsongeval bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Dit moet gebeuren binnen de 8 kalenderdagen. De aangifte kan op papier of elektronisch gedaan worden. Als je werkgever zich niet aan deze termijn houdt, kan hij sancties oplopen. Hij riskeert dan een geldboete. Het is trouwens niet aan je werkgever om te beoordelen of de voorwaarden vervuld zijn om van een arbeidsongeval te kunnen spreken. Hij moet sowieso aangifte doen.

Er moet geen aangifte gedaan worden bij een zeer licht arbeidsongeval waarbij je letsels werden verzorgd op de werkplek zonder tussenkomst van een arts en waarbij je geen loonverlies hebt of niet arbeidsongeschikt bent. Het ongeval moet dan wel genoteerd staan in het EHBO-register. Bij verergering van het licht ongeval, is de aangifteverplichting wel weer opnieuw van toepassing.

Je kan het zelf doen

Doet je werkgever geen aangifte dan kan je dat uiteindelijk alsnog zelf doen. Daarvoor heb je drie jaar de tijd vanaf het ongeval.

Jan Roodhooft, advocaat