Is er nog sprake van een arbeids(weg)ongeval als je onderweg stopt?

Tijdens je verplaatsing van of naar het werk maak je onderweg een tussenstop. Kan je in dat geval, als je uiteindelijk een ongeval hebt, nog genieten van de bescherming van de arbeidsongevallenwet? Een arrest van het arbeidshof te Antwerpen gaat op deze vraag in.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer reed met zijn wagen van het werk naar huis. Onderweg merkte hij dat er twee paarden waren losgebroken. De werknemer stopte omdat de dieren volgens hem een gevaar vormden voor het voorbijkomend verkeer. Met wat moeite konden de dieren uiteindelijk worden gevangen. Eén van de paarden bracht de werknemer echter een trap toe waarbij hij gekwetst werd.

De werknemer was van oordeel dat er sprake was van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar was het daar niet mee eens omdat het ongeval zich voordeed tijdens een onderbreking van de arbeidsweg en niet op de arbeidsweg zelf.

Wat besliste de rechter?

Uiteindelijk kwam de zaak voor het arbeidshof. Volgens het arbeidshof begint het traject van of naar de verblijfplaats zodra de werknemer de dorpel van zijn hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats verlaat en eindigt het zodra deze weer overschreden wordt.

Het traject kan, alsnog de rechter, als normaal worden beschouwd als de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, door een wettige reden verantwoord is. In dit geval vond het arbeidshof de onderbreking van 20 à 30 minuten niet belangrijk. Bovendien was er volgens het hof sprake van een wettig motief, met name ongevallen met andere weggebruikers te voorkomen. Volgens het arbeidshof was er dan ook wel degelijk sprake van een arbeidswegongeval.

Wat te onthouden?

Een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk wordt ook als arbeidsongeval beschouwd. Onder de weg van en naar het werk wordt daarbij verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.

Bij een onderbreking blijft het arbeidswegtraject normaal als de onderbreking onbeduidend is, als ze weinig belangrijk is en ze door een wettige reden verantwoord wordt. Hetzelfde geldt als ze belangrijk is maar te wijten is aan overmacht.

Jan Roodhooft

Bron: Arbeidshof Antwerpen, 9 januari 2011, www.juridat.be