Is elk ongeval op een personeelsfeestje een arbeidsongeval?

Op een personeelsfeestje (of op de weg daarvandaan of daarnaartoe) heb je een ongeval. Kan je in dat geval zeggen dat er sprake is van een arbeidsongeval? Met welke spelregels moet je rekening houden?

De periode na Nieuwjaar is klassiek het moment waarop bedrijfsfeestjes worden gehouden. Het gebeurt dan wel eens dat er op dat feest een werknemer gewond raakt. Denk daarbij maar aan het geval dat je tijdens het dansen ten val komt. Of misschien heeft een van je collega’s wel een verkeersongeval op de weg van of naar dat feest. Is dat dan een arbeidsongeval?

Wat zegt de wet?

De wet zegt dat als arbeidsongeval moet worden beschouwd ‘elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt‘. De wet spreekt dus niet expliciet over bedrijfsfeestjes.

Is een ongeval op een bedrijfsfeest een arbeidsongeval?

In de rechtspraak wordt aanvaard dat een ongeval op een bedrijfsfeestje vaak wel degelijk als een arbeidsongeval moet worden beschouwd. Hiervoor moeten dan wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo is vereist dat de werkgever het feest betaalt en ook morele dwang uitoefent op het personeel om aanwezig te zijn. Er wordt ook gevraagd dat de directie van de onderneming aanwezig is op het feest. Verder moet de werknemer tijdens het feest onder het gezag van de werkgever staan.

Het feit dat het feest eventueel plaatsheeft buiten de normale werkuren is integendeel niet van belang. Het is evenmin van belang of het feest plaatsheeft op het bedrijf zelf dan wel op een andere locatie, een feestzaal bijvoorbeeld).

Zelfs als je dronken was op het feestje en vervolgens het slachtoffer werd van een ongeval, kan je meestal de bescherming van de arbeidsongevallenwet inroepen.

Een ongeval onderweg

Ook een ongeval dat op weg naar het feest of naar huis gebeurt, zal gekwalificeerd worden als een ‘arbeidswegongeval’. Ga je echter met enkele collega’s na het officiële feest nog verder op stap en heb je vervolgens een ongeval, dan zal dat veelal niet als een arbeidswegongeval worden beschouwd.

Jan Roodhooft, advocaat