Op zoek naar werk met een arbeidsbeperking: dat doe je zo

Indien je een arbeidsbeperking hebt, kan je rekenen op heel wat steunmaatregelen die niet enkel jouw zoektocht op weg naar een droomjob makkelijker maken, maar ook jouw leven op de werkvloer vergemakkelijken.

Een arbeidsbeperking kan een aandoening zijn van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard die jou het minder makkelijk maakt om werk te vinden doordat je bijvoorbeeld minder mobiel bent of gehoorproblemen hebt. Indien je een arbeidsbeperking hebt, is het belangrijk dat je dat ook effectief kan bewijzen. Dat doe je middels een schriftelijke verklaring van je arts/specialist waarin wordt beschreven om welke aandoening het exact gaat en wat de prognose is. Heb je nog andere documenten die kunnen aantonen dat je een arbeidsbeperking hebt, verzamel die dan allemaal.

Ondersteunende maatregelen

De verzamelde documenten laten je toe om de door de overheid voorziene, ondersteunende maatregelen te initiëren bij de dienst arbeidsbeperkingen van de VDAB in de plaats waar je woont. Vervolgens laten ze jou, op basis van de stukken die je hebt bezorgd, weten of je al dan niet recht op ondersteunende maatregelen in functie van je arbeidsbeperking. Valt de beslissing anders uit dan je verwacht had? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommissie. Daarvoor moet je het zogenaamde formulier ‘Gemotiveerd verzoek heroverweging‘ indienen en bezorgen aan de dienst arbeidsbeperking van de VDAB in je woonplaats.

Gelijk voor de wet

Nadat al die administratieve plichtplegingen zijn vervuld, kan je op jobjacht. Dat doe je net zoals elke andere werkzoekende. Potentiële werkgevers mogen immers geen enkel onderscheid maken op dat vlak. Discriminatie op basis van een handicap of een gezondheidstoestand zijn in ons land immers verboden volgens de anti-discriminatiewet van 2003 bij zowel aanwervingen, promoties als ontslagen. De ondersteunende maatregelen waarvan je gebruik kan maken op je nieuwe werkplek kunnen van velerlei aard zijn: bijstand van een tolk, een aangepaste werkplek, ondersteuningspremies, arbeidsgereedschap of kleding,…

Pascal Dewulf