Meer mensen met beperking aan de slag op reguliere arbeidsmarkt

Steeds meer mensen met een fysieke of mentale beperking vinden hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt. In één jaar tijd gaat het zelfs om een stijging van bijna 15%. “Ondernemingen kunnen het zich niet meer permitteren om talent onontgonnen te laten”, zo luidt het bij hr-dienstenbedrijf Acerta.

Nooit waren er meer mensen met een fysieke of mentale beperking actief op de reguliere arbeidsmarkt dan nu. Eind 2023 was 1 op de 369 werknemers, of 0,27%, iemand met een beperking in de Belgische ondernemingen (maatwerkbedrijven uitgezonderd). Dat is een stijging van 14,8% in vergelijking met een jaar geleden. Een en ander blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta.

Inclusief vizier

Georgia Venetakis heeft een visuele beperking en begeleidt als hr-experte bij Acerta Consult bedrijven op het vlak van rekrutering: “De logica van een aanhoudende arbeidskrapte is dat bedrijven de arbeidsmarkt nog meer met een inclusief vizier benaderen. Willen we als samenleving de beoogde 80% tewerkstellingsgraad halen, dan zullen we niemand mogen uitsluiten. Ondernemingen kunnen het zich dus simpelweg niet meer permitteren om talent onontgonnen te laten”, vertelt ze.

Eenvoudige ingrepen

Volgens Georgia Venetakis staat een beperking een vlotte integratie op de werkvloer helemaal niet in de weg: “Werkgevers kunnen met enkele eenvoudige ingrepen mensen met een fysieke beperking dezelfde taken laten uitvoeren als mensen zonder beperking. Er zijn bovendien verschillende steunmechanismen waarop ondernemingen een beroep kunnen doen als ze iemand met een beperking in dienst nemen. De meest recente cijfers geven dan ook een positieve evolutie aan wat betreft de tewerkstellingskansen van mensen met een beperking. Het is die evolutie die we moeten aanhouden en liefst nog versnellen.”​

Brussel en Wallonië goede leerlingen

Op vlak van tewerkstelling van mensen met een beperking zijn er duidelijk regionale verschillen te zien. In Wallonië heeft 0,38% van de werknemers een beperking, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (-3,16%). In Brusselse bedrijven heeft 0,51% van de werknemers een beperking. Dat is een stijging van maar liefst 45,96% op één jaar tijd. De Waalse en Brusselse bedrijven stellen procentueel duidelijk meer mensen met een beperking tewerk dan de ondernemingen in Vlaanderen. Daar ligt het percentage op 0,20%, wat ook een stijging is van 8,65% in vergelijking met vorig jaar.

Chemie, farma en energie

Niet alleen zijn er grote regionale verschillen, ook per sector lopen de cijfers uiteen. De sectoren die opvallend meer mensen met een beperking in dienst hebben, ​zijn de chemie-, farma- en energiesector. Dit zijn ook de sterkste stijgers ten opzichte van vorig jaar Het moeilijkst ligt de tewerkstelling van mensen met een beperking in de groot- en kleinhandel. Ook stellen kleine(re) bedrijven in verhouding meer mensen met een beperking te werk dan grotere. 

Mentaliteitswijziging

De schrik voor financiële inspanningen zou een struikelblok kunnen zijn voor werkgevers. “In de praktijk is dat vaak onterecht. En voor erg grote specifieke investeringen bestaan er bovendien subsidies waardoor de meerkosten voor het bedrijf wegvallen. Subsidies voor eventuele aanpassingen helpen uiteraard, maar eigenlijk gaat het om een mentaliteitswijziging, bij zowel werkgevers als werknemers. We moeten mikken op het tewerkstellen van talent, iemands beperking mag geen beletsel zijn om dat talent in te zetten”, besluit Georgia Venetakis.

Mieke Vercruijsse