Jobpremie voor handicap verhoogt drempelvrees

Mensen mét een beperking moeten evenveel kansen krijgen op de arbeidsmarkt als mensen zónder. Logisch – maar helaas niet het geval. Want je kansen op een sollicitatiegesprek halveren als je duidelijk je handicap vermeldt in je motivatiebrief. En weet je wat nóg schrijnender is? Dat de jobpremie, waarmee de Vlaamse overheid het probleem hoopte aan te pakken, je kansen helemaal verknallen.

Premie niet vet genoeg
Onlangs schudde de Universiteit Gent de media wakker met de teleurstellende resultaten van grootschalig veldonderzoek. Daaruit bleek dat de activeringspremie – een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die een persoon met een handicap in dienst nemen – contraproductief is. Ondanks de financiële prikkel en voldoende subsidies om de werkplek aan te passen, hebben de meeste bedrijven geen hart voor mensen met een handicap. Want zelfs een vette premie haalt werkgevers niet over de streep.

Onbekend is onbemind
Waarom zitten bedrijven niet te springen om werknemers met een handicap? En verdwijnen hun sollicitaties bij voorbaat onderaan de stapel? Vooroordelen, ongetwijfeld. Angst voor het onbekende ook. Ja, we zijn vrij tolerant tegenover mensen met een handicap. Maar we hebben hen toch liever niet als buur – laat staan als werknemer. Zelfs niet als er een premie aan vasthangt: dan moet het toch wel écht erg zijn?

Communicatie loopt niet op wieltjes
Als de teleurstellende resultaten van het onderzoek de werkgevers geen geweten schoppen, dan moet er maar duidelijker gecommuniceerd worden. Althans, dat is wat de onderzoekers voorstellen. Opdat werkgevers begrijpen dat de jobpremie niet alleen voor ‘zware gevallen’ is. Discrimineren de onderzoekers nu zélf niet met die uitspraak? Zijn mensen met een handicap per definitie ‘gevallen’? En wie bepaalt dan hoe ‘zwaar’ die handicap wel is? Is dat een soort score gebaseerd op het invaliditeitspercentage?
Misschien til ik er iets te ‘zwaar’ aan. Want ze bedoelen het tenslotte goed. Denk ik.

Honden toegelaten?
Als de arbeidsmarkt geen rekening houdt met personen met een beperking, verbloemen of verzwijgen mensen hun handicap. En zo komen werkgevers misschien wel voor verrassingen te staan tijdens het sollicitatiegesprek. Harig gezelschap in de vorm van een blindengeleidehond, bijvoorbeeld. Je zult als recruiter maar bang zijn voor honden. Of allergisch – eigenlijk toch ook een béétje een handicap …