Doedag voor mensen met een arbeidsbeperking

Een job vinden is niet altijd even evident. Wanneer je dan ook te maken hebt met een arbeidsbeperking, wordt deze zoektocht nog meer bemoeilijkt. Op 30 maart is het DUOdag, een dag waarop werkzoekenden met een medische, fysieke, verstandelijke of psychische beperking stage kunnen lopen bij honderden werkgevers in heel het land.

Kansen creëren

Nooit eerder ontving VDAB zoveel nieuwe vacatures als in 2016. Een krimpende arbeidsmarkt hindert echter de invulling van veel van deze openstaande plaatsen. Maar toch kunnen mensen met een arbeidsbeperking slechts in beperkte mate meegenieten van dit verbeterde klimaat. De werkzaamheidsgraad van mensen met een arbeidsbeperking schommelt rond 40%, tegenover 70% bij mensen zonder beperking. Het is een belangrijke uitdaging om ook voor mensen met een beperking kansen te creëren.

Functiecreatie

Vermits vacatures niet ingevuld raken, dienen bedrijven en organisaties zich aan te passen aan deze veranderende situatie. Er staat nog zeer veel onbenut potentieel, zoals mensen met een beperking, te popelen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Volgens de vzw GTB, coördinator Vlaamse DUOday, is functiecreatie een van de oplossingen. Functiecreatie is een methode waarbij een bedrijf het takenpakket van bepaalde werknemers onder de loep neemt om de kerntaken aan te duiden. De overige taken worden na overleg uit het pakket gehaald en samengevoegd tot functies op maat van mensen die nu moeilijker de weg vinden naar een job. Op die manier kan je als werkgever een nieuwe arbeidsmarkt aanboren, kan je het hoger geschoolde personeel efficiënter inzetten en mogelijk hun werkdruk verlagen. Een belangrijke voorwaarde om functiecreatie te laten slagen, is het leren kennen en durven ontdekken van de doelgroep.

DUOday

Het leren kennen en durven ontdekken van de doelgroep is net een van de zaken die de DUOday vooropstelt. Het is een dag, waarop een persoon met een beperking in duo werkt met een werknemer van het bedrijf. “Dankzij deze sensibiliseringsactie kunnen mensen met een beperking écht tonen wat ze waard zijn. Bovendien biedt deze dag aan werkgevers de kans om kennis te maken met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en met de ondersteunende dienstverlening”, legt Wannes Marivoet van GTB uit.

Mieke Vercruijsse

Info: www.duoday.be