Werk zoeken na je vijftigste: dit zijn de regels

Werk vinden na je vijftigste is niet direct de makkelijkste opgave in iemands leven. Bovendien zijn er ook bepaalde regels waar je je als vijftigplusser voortaan dient aan te houden.

Zoals je mogelijk weet, is de wetgeving rond werkzoekende vijftigplussers ingrijpend veranderd. Die nieuwe wetgeving stelt immers dat je als vijftiger, in tegenstelling tot voorheen, tot aan je pensioengerechtigde leeftijd ter beschikking moet blijven van de arbeidsmarkt.

Beschikbaar voor de arbeidsmarkt

Ben je boven de vijftig, heb je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt en val je zonder job, dan betekent dit dat je je opnieuw zal moeten inschrijven bij de VDAB. Ben je een bruggepensioneerde (vandaag heet dat SWT’er oftewel iemand die valt onder het ‘Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag’) dan blijf je volgens de nieuwe wetgeving beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De benaming zegt het dan ook zelf: als SWT-er ben je eigenlijk werkloos, maar krijg je bovenop jouw werkloosheidsuitkering eveneens een bedrijfstoeslag. Tja, dat Vadertje Staat dat niet langer op zijn beloop laat, spreekt voor zich. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar die bevestigen enkel de algemene regel.

50+-club

Als 50-plusser heb je vandaag met andere woorden nog weinig excuses om niet meer te werken. Ook de mini- en maxivrijstellingen, waar je voorheen als oudere werknemer aanspraak kon op maken en die jou vrijstelden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, zijn afgeschaft. Ook de vrijstelling om familiale redenen zoals die tot voor kort van toepassing was, heeft er in die context eveneens moeten aan geloven. Bottom line: tot aan je 65ste mag je dus geen passende job weigeren. Bij de overheid hebben ze alvast begrepen dat deze nieuwe insteek misschien wel eens tot problemen zou kunnen leiden. Een langer opgelegde beschikbaarheid op de arbeidsmarkt versus bedrijven die door de band genomen niet happig zijn om vijftigplussers in huis te halen: het is een contradictie van formaat. Daarom roept de overheid allerlei initiatieven in het leven om de theorie aan de praktijk te toetsen en zo scheefgetrokken situaties uit de wereld te helpen. Zo werd bijvoorbeeld de VDAB 50+-club opgericht. Hier genieten vijftigplussers van begeleiding op maat in hun zoektocht naar een job en krijgen ze bijvoorbeeld sollicitatietraining. Erg interessant is ook dat ze er hun ervaringen kunnen delen met andere 50-plussers en zo ook een netwerk kunnen uitbouwen in hun zoektocht naar een nieuwe job.

Pascal Dewulf