Meerwaarde ‘zilvervloot’ 50-plussers onderschat

Slechts 11% van de bedrijven doet extra inspanningen om kennisverlies door vergrijzing tegen te gaan. Uit onderzoek van Tempo-Team blijkt trouwens dat er de laatste tien jaar amper iets veranderd is op de werkvloer om de ‘zilvervloot‘ tevreden aan de slag te houden. Hardnekkige vooroordelen over 50-plussers op de werkvloer zijn ook nog steeds een feit. Nochtans hebben oudere werknemers meer werklust, focus en loyauteit dan hun jongere collega’s. De meerwaarde van 50-plussers wordt met andere woorden onderschat.

In een gelijkaardig onderzoek van Tempo-Team gaf 40% van de werkgevers in 2013 nog aan dat kennisverlies door vergrijzing een probleem dreigde te worden. Ondanks die vrees levert vandaag slechts 11% van de bedrijven concrete inspanningen om een braindrain door vergrijzing te vermijden. Dit gebrek aan een aangepast beleid uit zich in de praktijk.

Zo zet maar 20% van de bedrijven ouderen in als buddy of mentor voor starters en biedt slechts 17% van de bedrijven 50-plussers landingsbanen aan, waardoor zij geleidelijk kunnen afbouwen naar hun pensioen. Daarnaast past amper 11% van de bedrijven de taken van oudere werknemers aan om ze minder fysiek belastend te maken en maar 8% van de bedrijven evalueert oudere werknemers op een andere manier dan jongere collega’s. Dat toont nogmaals aan dat de meerwaarde van 50-plussers wordt onderschat.

Inclusieve werkvloer

“Nu de gevolgen van de vergrijzing zich algemeen en versneld laten voelen op de werkvloer is er voor bedrijven nog heel wat ruimte om hun oudere werknemers te begeleiden naar langer tevreden en met plezier werken. Door een inclusieve werkomgeving te creëren, waarin oudere werknemers gewaardeerd en ondersteund worden, kunnen we ervoor zorgen dat zij actief blijven op de arbeidsmarkt”, vertelt Wim Van der Linden, woordvoerder Tempo-Team.

Meerwaarde 50-plussers

Heel wat vooroordelen over 50-plusssers op de werkvloer zijn in tien jaar tijd verminderd. Toch blijven hardnekkige vooroordelen bestaan bij ongeveer 1 op 3 werknemers. Zo zegt 37% over hun oudere collega’s dat ze meer tijd nodig hebben om nieuwe dingen te leren, 36% denkt dat ze minder gemotiveerd zijn om training en opleiding te volgen en 28% zegt dat ze door gezondheidsproblemen hun werk minder goed aankunnen. Dit terwijl 67% van de werknemers van 50 jaar of ouder aangeven dat ze steeds beter proberen te worden in hun werk.

Leeftijdspiramide

Een goede tip voor organisaties is om een leeftijdspiramide op te maken van hun werknemers: hoe ziet je situatie er vandaag uit en wat over 5 jaar? Hierbij is het belangrijk om het individu achter elke oudere werknemer te zien en stereotypes uit de weg te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat onze ‘zilvervloot’ heel wat troeven voor hun werkgever en collega’s in petto heeft op het vlak van werklust, focus en loyauteit. Ze vervelen zich minder snel op het werk, zijn minder snel afgeleid en zijn gemotiveerder. Het komt bedrijven dus ten goede om versterkt te investeren in de oudere werknemers.

Mieke Vercruijsse