Dit is waarom je als 55-plusser doorgaans minder kans maakt op promotie

Als 55-plusser de bedrijfsladder opklimmen? Dat is doorgaans niet (meer zo) evident. Hoe dat zoal allemaal komt? Ageïsme zou wel eens een rol kunnen spelen. Het is cruciaal voor je baas om daarin tegengas te geven.

Je bent 55+ en rondt elk project in je bedrijf netjes af. Boven verwachting zelf. Toch blijk je tegen dat glazen plafond aan te tikken. Uit een recent Europees onderzoek van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters blijkt alvast dat bijna twee derden van werkende 55-plussers het voorbije jaar over het hoofd werd gezien voor een promotie.

55-plussers blijven achter

Volgens het onderzoek, waaraan 6.000 professionals van verschillende generaties (Gen X, Gen Y, Millennials) hebben deelgenomen, wordt maar liefst 62% van de 55-plussers op de werkvloer ‘vergeten’ door hun leidinggevenden. En krijgen ze daarom geen promotie. Werknemers ouder dan 55 hebben nochtans tonnen ervaring, en weten beter dan eender welke leeftijdsgroep wat van hen verwacht wordt. Ze zijn vaak ook beter bestand tegen onvoorziene omstandigheden, en hebben zelf al heel wat meegemaakt tijdens hun carrière. Daardoor weten ze problemen doorgaans ook beter aan te pakken. Ondanks al hun ervaring vallen 55-plussers toch vaak uit de boot als het over promotie gaat.

Voluit gaan voor die promotie

Misschien ligt het (volgens het onderzoek) ook een beetje aan de 55-plussers die niet altijd even goed weten welke stappen ze zelf kunnen ondernemen om een promotie af te dwingen. In vergelijking geeft slechts 12% van Gen Z aan daar moeite mee te hebben. Dat is opvallend, want er is niets dat er op wijst dat jonge professionals daadwerkelijk beter zijn in het vragen om een promotie. Daarnaast krijgen 55-plussers op de werkvloer te maken met enkele bijkomende uitdagingen. Ze geven aan minder kansen of opleiding te krijgen dan de jongere medewerkers, of dat ze het moeilijk(er) vinden om werk en privéleven te combineren. Daardoor verliezen ze soms het vertrouwen of de wilskracht om voluit voor een promotie te gaan.

Leidinggevende is cruciaal

Bovendien blijkt uit het onderzoek van Robert Walters dat bijna 20% van de 55-plussers vindt dat hun manager niet voldoende tijd neemt om deze persoonlijke uitdagingen te begrijpen. Toch zijn er nog volgens Robert Walters mogelijkheden om oudere medewerkers te ondersteunen en hen niet te vergeten wanneer het over promoties gaat. Daarbij spelen leidinggevenden een belangrijke rol. Het is aan hen om de job aantrekkelijk te houden. Door bijvoorbeeld opties tot bijscholing te bieden, zullen de meest ervaren werknemers gemotiveerder zijn. En zo worden ze gestimuleerd in hun promotiekansen.

Voldoende aandacht

Robert Walters concludeert dat het in die optiek cruciaal is dat werkgevers openstaan voor de behoeften van álle werknemers. In tijden van economische onzekerheid en een war for talent kunnen werkgevers het zich gewoon niet veroorloven de meest ervaren en bekwame professionals te verliezen door hen onvoldoende tegemoet te komen. Er moet dus, net zoals bij jonge medewerkers, voldoende aandacht naar de noden en wensen van de oudere generatie op de werkvloer gaan.

Pascal Dewulf

Bron: Robert Walters