55-plussers: jullie zijn geliefd!

55-plussers op de werkvloer worden door de werkgevers positief beoordeeld, maar van een instroom is er duidelijk geen sprake. 40% van de werkgevers wierf in het voorbije jaar geen enkele 55-plusser aan. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstengroep ACERTA.

Bijna 90% geeft 55-plussers een minstens even goede score als jongere werknemers. De werknemers boven de 55 worden vooral geapprecieerd omwille van hun betrokkenheid bij de organisatie, het respect dat ze tonen, de kwaliteit die ze afleveren en hun collegialiteit. Deze eigenschappen worden vaak zelfs meer aan 55-plussers toegeschreven dan aan de jongere collega’s.

Hoge appreciatie ja, hoge instroom neen

Sarah Peeters, director van ACERTA Consult: “En toch, ondanks de positieve ervaring en appreciatie werven ondernemingen ouderen maar moeilijk aan.” Zou het hoge loon de struikblok zijn? “Neen, eigenlijk zien werkgevers niet echt een reden waarom ze niet zouden kiezen voor een oudere werknemer die de juiste competenties heeft. Ze lijken alleen nog een duwtje nodig te hebben om die vaststelling ook in een positieve hr-benadering om te zetten”, besluit ze.

Weinig specifieke voordelen

Net de hoge tevredenheidsgraad van de werkgevers over de 55-plussers, zorgt ervoor dat deze groep weinig specifieke voordelen heeft. De werkgevers voelen niet de noodzaak om hen anders te benaderen of specifiek op hen in te zetten. Als er al sprake is van een specifieke aanpak, dan wordt er ingezet op extra vakantie. Veel creatiever zijn de werkgevers hier niet. Bij sommigen kunnen oudere werknemers ook rekenen op minder belastend werk, glijdende uren en meer thuiswerk. Maar deze voordelen blijken een uitzondering te zijn.

Houd hen aan het werk

7 op de 10 werkgevers heeft geen actief beleidsplan of initiatief om 55-plussers duurzamer aan het werk te houden. Dat blijkt dan weer uit cijfers van Mensura, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, uit 2016. De grootste struikelblokken zijn het gebrek aan financiële middelen, knowhow en tijd, te weinig interesse van managers om hierin te investeren en te weinig deelname van medewerkers aan relevante initiatieven.

Mieke Vercruijsse